Termeni si conditii

Contract privind utilizarea site-ului bancadejoburi.ro

Definiții
Termenii "bancadejoburi.ro", "Site-ul", "Site-ul Banca de Joburi", "noi","Banca de Joburi", "compania" reprezintă firma BANCA DE JOBURI S.R.L și serviciile sale, oferite prin site-ul www.bancadejoburi.ro. Societatea Banca de Joburi S.R.L. are sediul social în Brașov, Str. Săcelelor nr. 23, cam. 2 și este înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J08/1240/2001, cod fiscal RO14322278.

Prin termenul "Utilizatorul" înțelegem toate persoanele fizice și/ sau juridice care accesează site-ul www.bancadejoburi.ro, indiferent de motiv.

Termenii "Regulament", "Acord", "Contract", "Termeni și condiții" sunt folosiți pentru a desemna prezentul contract de utilizare.

Acceptarea contractului de utilizare
Acest contract se aplică site-ului www.bancadejoburi.ro, serviciilor și conținutului acestuia. Site-ul, serviciile și conținutul www.bancadejoburi.ro vă sunt oferite condiționat de acceptarea dvs. fără nicio modificare a condițiilor  din prezentul contract. Dacă nu acceptați termenii și condițiile statuate în acest document, nu folosiți site-ul www.bancadejoburi.ro și serviciile oferite prin intermediul lui. Prin utilizarea sitului, indicați că acceptați să respectați "Termenii și Condițiile" noastre. Societatea Banca de Joburi SRL, numită în continuare "Compania", poate revizui acest document oricând, prin actualizarea acestei pagini. Vă recomandam să vizitați periodic această pagină pentru a citi "Termenii și Condițiile" deoarece acest document vă obligă legal. Folosirea în continuare a serviciilor site-ului www.bancadejoburi.ro reprezintă acceptarea modificărilor aduse prezentului contract.

Descrierea serviciilor
Site-ul www.bancadejoburi.ro oferă utilizatorilor acces la o colecție bogată de resurse, conținut și instrumente online care includ: locuri de muncă, sfaturi legate de carieră, servicii de vânzare-cumpărare, content personalizat. Dumneavoastră înțelegeți și sunteți de acord că aceste servicii includ și publicitate, iar publicitatea este necesară site-ului www.bancadejoburi.ro pentru furnizarea serviciilor sale. Dumneavoastră înțelegeți și sunteți de acord că serviciile www.bancadejoburi.ro includ diverse anunțuri, mesaje administrative conținute de buletinele informative www.bancadejoburi.ro și că aceste mesaje sunt implicite calității de membru www.bancadejoburi.ro, neexistând opțiunea de a renunța la astfel de mesaje. Dumneavoastră înțelegeți și sunteți de acord că serviciile sunt oferite "așa cum sunt" , iar www.bancadejoburi.ro nu își asumă nicio responsabilitate pentru ștergerea, transmiterea sau salvarea greșită a setărilor personalizate.

Obligații la înregistrare

Pentru a folosi serviciile oferite de site-ul www.bancadejoburi.ro, vă obligați să: 
1). furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră așa cum este cerut de formularul de înregistrare al site-ului
2). mențineți și înnoiți, atunci când situația o cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete. Dacă veți furniza informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, Societatea Banca de Joburi SRL are dreptul să suspende sau să desființeze contul dumneavoastră și să refuze toate încercările curente sau viitoare de folosire a site-ului www.bancadejoburi.ro.

Responsabilitățile utilizatorului
Ca utilizator sunteți responsabil de propriile acțiuni precum și de consecințele pe care acestea le pot avea, în urma publicării materialelor pe care le încărcați, puneți la dispoziție în mod public pe contul pus la dispoziție de companie. vă obligați să nu faceți următoarele lucruri: 
a). să publicați material cu drept de autor, dacă nu sunteți autorul sau dacă nu aveți permisiunea autorului de a publica materialul respectiv
b). să publicați materiale obscene, defăimătoare, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică
c). să publicați o imagine sau o afirmație explicit sexuală
d). să publicați materiale care conțin viruși, viermi sau alte programe cu intenția de a distruge orice sistem sau informație
e). încărcați, postați, difuzați sau transmiteți în alt mod orice conținut pentru care nu aveți dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiții, sub orice sistem juridic, românesc sau străin, relații contractuale sau de încredere (cum sunt informațiile confidențiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluite ca parte a relațiilor de serviciu sau aflate sub incidența acordurilor de confidențialitate)
f). încărcați, postați, difuzați sau transmite în alt mod orice tip de publicitate, materiale promoționale, "junk mail", "spam", scrisori în lanț, scheme piramidale, sau orice altă formă de solicitări, cu excepția porțiunilor din serviciu care sunt formate cu acest scop
g). aveți adrese multiple în cadrul site-ului care se aseamănă sau care sunt create pe aceeași temă
h). promovați sau furnizați informații despre modul de derulare a activităților ilegale, promovați rănirea fizică sau verbală împotriva oricărui grup sau persoane, sau a oricărui act de cruzime față de animale. Aceasta poate include, dar nu este limitat, a furniza informații despre modul de a fabrica, achiziționa sau asambla bombe, grenade sau alte tipuri de arme și crearea de site-uri "crush"
i). posta, difuza sau transmite în alt mod date personale (nume, adresa, numere de telefon) sau înregistrarea acestora în rubricile care pot fi vizualizate de către ceilalți utilizatori (descrieri, pseudonim etc...).

www.bancadejoburi.ro nu garantează credibilitatea, acuratețea informațiilor publicate de către utilizatori sau nu girează vreo părere exprimată de către utilizatori. 

www.bancadejoburi.ro acționează ca un factor pasiv în distribuția online și publicarea informațiilor furnizate de către utilizatori și nu are obligația de a verifica în avans materialul publicat de către utilizatori. Dacă i se solicită de către un utilizator, compania poate investiga și verifica afirmațiile și poate hotărî dacă informațiile respective trebuie îndepărtate. www.bancadejoburi.ro își poate asuma acțiuni sau masuri în privința utilizatorului sau împotriva informațiilor înregistrate de către acesta. 

Prin introducerea materialului în orice segment public sau privat de pe site, incluzând forumurile, concursurile sau camerele de chat îi garantați firmei www.bancadejoburi.ro dreptul continuu, irevocabil (incluzând drepturile morale) și licența de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui sau de a comunica în public conținutul (în întregime sau parțial), la scară internațională sau de a-l incorpora în alte lucrări de orice formă, în mass-media sau în tehnologia cunoscută sau care urmează să se dezvolte în viitor. 

De asemenea, permiteți oricărei persoane care este abonată să acceseze, să vizualizeze, să stocheze sau să reproducă asemenea materiale în scopuri personale. Supus celor menționate înainte, posesorului unui astfel de material publicat pe site își menține orice drepturi care ar putea deriva de aici. 

Apreciem mesajele clienților noștri și venim în întâmpinarea comentariilor dumneavoastră cu privire la serviciile noastre. Vă atenționăm că politica noastră nu ne permite să acceptăm sau să ținem cont întotdeauna de ideile creative, sugestii, invenții sau materiale, altele decât cele solicitate de noi în mod expres.

Informații pentru utilizatori
În momentul în care vă înregistrați pe site, vi se vor cere anumite informații incluzând o adresă de e-mail validă. Pe lângă termenii și condițiile care vor fi reglementate în politica site-ului, dumneavoastră înțelegeți și acceptați faptul că www.bancadejoburi.ro poate divulga unei terțe persoane anumite informații conținute în cererea dumneavoastră de înregistrare. www.bancadejoburi.ro nu va divulga unei terțe persoane numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul dumneavoastră de telefon fără consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazurilor prevăzute de lege când comunicarea acestor informații este necesară www.bancadejoburi.ro își rezerva dreptul de a vă oferi serviciile și produsele unui terț, bazându-se pe datele menționate în înregistrarea dumneavoastră în orice moment după ce aceasta a avut loc; asemenea oferte pot fi făcute de către Societatea Banca de Joburi S.R.L către un terț implicat. 

Acord de confidențialitate
În conformitate cu prevederile Legii 677/2001, BANCA DE JOBURI SRL prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automate, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii:
 • Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu Notificarea nr. 33835;
• Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale;
• Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
• Confidențialitatea. Persoanele care prelucrează, în numele unei instituții, date cu caracter personal au prevăzut în contractul de muncă și în fișa postului o clauză de confidențialitate;
 • Consimțământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menționate în Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare;
• Informarea. Informarea persoanelor se face de către instituția care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;
• Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziție și de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;
 • Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (reglementate de Legea 677/2001):
• dreptul de a obține de la BANCA DE JOBURI SRL, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate de BANCA DE JOBURI SRL;
• dreptul de a obține de la BANCA DE JOBURI SRL, la cerere și în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  • dreptul de a obține de la BANCA DE JOBURI SRL, la cerere și în mod gratuit transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001;
• dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca date care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; în caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
• dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care v-au fost încălcate. De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/și instanțelor de judecată.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:
BANCA DE JOBURI SRL certifica faptul că îndeplinește cerințele minime de securitate a datelor cu caracter personal.
BANCA DE JOBURI SRL utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare. 

Notă de informare privind protecția datelor personale
a. S.C. BANCA DE JOBURI SRL respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal, fiind înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu Notificarea nr. 33835.

b. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice BANCA DE JOBURI SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. 

c. Scopul colectării datelor este: reclamă, marketing și publicitate și selecție și plasare forță de muncă.

d. La opțiunea dumneavoastră, ne furnizați unele date personale ale dumneavoastră pentru a vă crea un cont valabil și pentru a beneficia de serviciile oferite prin intermediul site-ului www.bancadejoburi.ro de către S.C BANCA DE JOBURI S.R.L. Orice informație furnizata de dumneavoastră va fi considerata și va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres că datele dumneavoastră personale să fie folosite de BANCA DE JOBURI SRL în conformitate cu scopurile sus - menționate.

e. Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare în scopurile declarate, respectiv: reclamă, marketing și publicitate și selecție și plasare forță de muncă. Refuzul dumneavoastră de a vă înregistra și implicit de a ne furniza datele cu caracter personal determina imposibilitatea Societății BANCA DE JOBURI SRL de a vă oferi serviciile solicitate și imposibilitatea dumneavoastră de a beneficia de serviciile societății. Informațiile/datele înregistrate sunt necesare utilizării de către subscrisa, în calitate de operator în scopurile declarate a datelor cu caracter personal care ne-au fost furnizate.

f. în cazul în care datele solicitate nu sunt furnizate, BANCA DE JOBURI SRL își rezervă dreptul de a nu efectua anumite operațiuni solicitate de către persoanele vizate. Persoanele vizate beneficiază de drepturile prevăzute de Legea 677/2001 pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate.

g. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către BANCA DE JOBURI SRL şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanelor vizate, partenerii contractuali ai operatorului, angajatorul / potențialul angajator al persoanei vizate, agenții de selecție și plasare a forței de muncă. 

h. în momentul creării contului, aveți posibilitatea de a opta la abonarea la newsletterele noastre pentru primirea de informații despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de serviciul nostru prin bifarea căsuțelor corespunzătoare pe pagina de creare a contului, astfel încât veți putea fi la curent cu cele mai noi locuri de muncă, oferte speciale și multe altele. 

i. în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:
- dreptul la informare;
- dreptul de acces la date cu caracter personal ;
- dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal;
- dreptul de opoziție;
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
- dreptul de a se adresa justiției. 

j. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți Prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Sunteți de acord că ștergerea datelor personale ale dumneavoastră va fi urmată de ștergerea contului dumneavoastră din sistem și de imposibilitatea de a accesa serviciul oferit de S.C. BANCA DE JOBURI SRL.

k. Informațiile colectate de la dumneavoastră sunt foarte importante și de aceea sunt confidențiale. BANCA DE JOBURI SRL utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare. Serverul pe care site-ul bancadejoburi.ro este găzduit este protejat de acces fizic și la distanță limitat, fiind instalate în incinte adecvate tehnic și din punct de vedere al securității. Depunem toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizam noile tehnologii în domeniu si, atunci și dacă este cazul, le aplicam în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

l. Nu sunt colectate nici un fel de date referitoare la cardul sau contul dumneavoastră de bancă.

m. Pentru exercitarea drepturilor mai sus menționate puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la următoarea adresă: Str. Zizinului nr. 36-38, ap.3, Brașov, cu mențiunea "Pentru echipa BANCA DE JOBURI", fie prin e-mail la adresa i n f o @ bancadejoburi . ro. 

n. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil. 

Contul, parola și securitatea datelor
Sunteți răspunzători de păstrarea confidențialității asupra informațiilor și a parolei dumneavoastră. Veți fi răspunzători de utilizarea înregistrării dumneavoastră, indiferent dacă utilizarea se face cu sau fără voia dumneavoastră. Sunteți de acord să sesizați www.bancadejoburi.ro în legătură cu orice utilizare neautorizata a parolei și a înregistrării dumneavoastră. 

Sunteți de asemenea de acord să folosiți butonul de ieșire din contul dvs. când doriți să părăsiți site-ul. Compania nu va fi răspunzătoare pentru nicio pagubă morală sau materială provocată prin nerespectarea acestei prevederi de către dvs. Societatea Banca de Joburi S.R.L, dacă considera de cuviință, vă poate bloca parola, utilizarea serviciilor sau folosirea oricăror altor servicii ale sale de care beneficiați, sau să scoată și să stearpa orice material din cadrul serviciilor, pentru orice motiv. Societatea Banca de Joburi S.R.L poate de asemenea, oricând dorește și fără a da socoteală, întrerupe furnizarea serviciilor, sau a unei părți a lor, cu sau fără nicio notificare prealabila. Orice încetare a accesului dumneavoastră la serviciile www.bancadejoburi.ro, conform oricărei reguli din prezentul Regulament, poate fi efectuată fără o avertizare anticipată, și luați la cunoștință și sunteți de acord ca Societatea Banca de Joburi S.R.L. poate dezactiva sau șterge imediat contul dumneavoastră din cadrul site-ului www.bancadejoburi.ro și toate informațiile în legătură cu acesta și/ sau să interzică orice acces ulterior la serviciile www.bancadejoburi.ro. 

Mai mult, Societatea Banca de Joburi S.R.L. nu va fi răspunzătoare față de dumneavoastră sau orice terță parte în orice mod, pentru interzicerea și/ sau ștergerea contului și a accesului la serviciile puse la dispoziție prin intermediul www.bancadejoburi.ro. 

Utilizarea materialelor
Societatea Banca de Joburi S.R.L. vă autorizează să vizualizați și să faceți download la o singură copie a materialelor de pe site-ul www.bancadejoburi.ro (situl web) doar în scopuri personale și pentru uz necomercial. Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul precum și alte materiale sunt protejate de legea dreptului de autor. Întregul material este proprietatea Societatea Banca de Joburi S.R.L. Compilația (adică adunarea și rearanjarea) conținutului acestui site web este dreptul exclusiv a Societății Banca de Joburi S.R.L., drept protejat de legile în vigoare. Folosirea neautorizata a materialului reprezintă o încălcare a legii dreptului de autor sau a altor legi. Nu aveți permisiunea de a vinde sau a modifica materialul, a-l expune public, a-l distribui sau a-l folosi în orice alt mod, în scopuri publice sau comerciale. Pe serverele care aparțin sau care sunt închiriate de către Societatea Banca de Joburi S.R.L. accesul oricărui utilizator neautorizat este interzis. în caz de încercare și/ sau accesare, fără drept, a acestor servere, fapta constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației române în vigoare.

Proprietatea materialelor și informațiilor introduse pe site-ul www.bancadejoburi.ro 
Societatea Banca de Joburi S.R.L. nu vă pretinde un drept de proprietate asupra materialelor pe care le furnizați companiei (inclusiv observațiile și sugestiile) sau pe care le postați, încărcați sau trimiteți oricărui site al www.bancadejoburi.ro. Totuși, transmițând aceste materiale, dvs. sunteți de acord să acordați Societății Banca de Joburi S.R.L. permisiunea de a utiliza materialele inclusiv să le: copieze, distribuie, transmită, publice, reproducă, modifice și să traducă; de a menționa numele dvs. în legătura cu materialul pe care l-ați transmis; și dreptul de a cesiona la rândul ei toate aceste drepturi oricărui partener Banca de Joburi S.R.L. Nu se vor pretinde și nici acorda nici un fel de compensații pentru utilizarea materialului în felul arătat mai sus. Compania nu are obligația de a posta pe site sau folosi în orice mod materialul furnizat de dvs.; compania are de asemenea dreptul să șteargă materialul dvs. în orice moment și fără a avea nevoie de un motiv în acest sens.

Relația cu companiile care fac publicitate pe site-ul www.bancadejoburi.ro
Societatea Banca de Joburi S.R.L. rulează campanii publicitare și promoții în cadrul site-ului său. Corespondența sau afacerile sau participarea în promoții ale companiilor de publicitate găsite pe sau prin intermediul site-ului, inclusiv plăți sau livrări ale unor bunuri sau servicii și orice alte condiții, termene, garanții sau reprezentări asociate cu astfel de relații sunt numai în responsabilitatea dumneavoastră și a acestor companii. Societatea Banca de Joburi S.R.L. nu este răspunzătoare și nu va fi trasa la răspundere pentru orice pierdere sau prejudiciu de orice fel, rezultat din astfel de relații sau rezultat din prezenta unor astfel de companii în cadrul campaniilor publicitare ale site-ului www.bancadejoburi.ro. Prin agrearea termenilor prezentului Contract acordați dreptul Societății Banca de Joburi S.R.L. de a vă trimite periodic e-mail-uri cu informații sau oferte speciale.

Legături către alți furnizori de informații sau servicii
Site-ul www.bancadejoburi.ro poate furniza, sau terțe părți pot furniza legături (link-uri) către alte site-uri World Wide Web sau alte resurse. Deoarece Societatea Banca de Joburi S.R.L. nu are niciun control asupra acestor site-uri sau resurse, luați cunoștință și sunteți de acord că firma Banca de Joburi S.R.L. nu este responsabila de disponibilitatea acestora și nu garantează și nu este responsabilă pentru niciun conținut, publicitate, produse sau alte materiale de pe sau disponibile pe aceste site-uri sau resurse. Mai mult, recunoașteți și sunteți de acord că Societatea Banca de Joburi S.R.L. nu va fi responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informațiile furnizate de un asemenea conținut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri sau resurse.

Responsabilitățile bancadejoburi.ro 
Deoarece identificarea utilizatorilor pe Internet este dificilă, www.bancadejoburi.ro nu confirmă faptul că fiecare utilizator este cine pretinde a fi. Deoarece nu suntem și nu putem fi implicați în relațiile user-to-user sau nu putem controla comportamentul utilizatorilor www.bancadejoburi.ro, în eventualitatea unei dispute cu unul sau mai mulți utilizatori, www.bancadejoburi.ro (prin agenții, administratorii și angajații săi) este absolvită de orice răspundere sau despăgubire (directă sau indirectă) de orice fel și de orice natură, cunoscută sau necunoscută, suspectată sau nu, dezvăluită sau nu, ivită în vreun mod care are legătură cu disputele. www.bancadejoburi.ro nu are obligația legală de a controla informațiile oferite de alți utilizatori, disponibile pe site. Informațiile altor persoane pot fi neplăcute, vătămătoare sau inexacte. Materialul poate conține inexactitatea sau greșeli de scriere. Banca de Joburi S.R.L. nu își asumă veridicitatea și exactitatea materialului de pe site. Dumneavoastră luați cunoștințe și sunteți de acord cu faptul că sunteți singurul responsabil pentru forma, conținutul sau exactitatea material conținut sau plasat de dumneavoastră pe site.

Limitarea responsabilității
Afirmați în mod expres că ați luat cunoștință și sunteți de acord că Societatea Banca de Joburi S.R.L. nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la: nerealizare de profit, posibilității de folosire, date sau alte pagube (chiar dacă Banca de Joburi S.R.L. a fost înainte informată de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din: 
a). utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor site-ului www.bancadejoburi.ro 
b). acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor dumneavoastră
c). declarații sau acțiuni a oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului www.bancadejoburi.ro
d). orice altă problemă legată de serviciile site-ului

Declarați în mod expres că înțelegeți și că sunteți de acord cu următoarele afirmații:
a). utilizarea serviciilor site-ului www.bancadejoburi.ro se face pe propria răspundere. Serviciile sunt furnizate pe principiul "așa cum sunt" sau "așa cum sunt disponibile". 
b). Societatea Banca de Joburi S.R.L. nu oferă nicio garanție că: 
b.1). serviciile vor împlini toate cerințele dumneavoastră
b.2). serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori
b.3). rezultatele ce se vor putea obține din folosirea site-ului www.bancadejoburi.ro și a serviciilor puse la dispoziție vor fi corecte sau de încredere
b.4). orice eroare de program va fi corectată
c). Orice material descărcat sau obținut în alt fel prin utilizarea serviciilor puse la dispoziție de Societatea Banca de Joburi S.R.L. se afla astfel la discreția și poate fi folosit doar pe riscul propriu și veți singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care accesați site-ul sau alte pierderi de date ce pot rezulta din descărcarea acestui tip de conținut.

Generalități
Dacă vreo prevedere din acest capitol "Termeni și condiții" este considerată invalidă de către forurile legale competente, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale "Termeni și condiții", acestea rămânând în vigoare. Acești "Termeni și condiții" constituie în întregime un acord încheiat între dumneavoastră și Banca de Joburi în privința utilizării site-ului www.bancadejoburi.ro. Aceste condiții pot fi modificate de noi la anumite intervale, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor. Puteți citi cea mai recentă versiune a acestor condiții oricând, accesând această pagină. Prezentul acord constituie unica convenție dintre dumneavoastră și Banca de Joburi S.R.L. și reglementează folosirea de către dumneavoastră a serviciilor site-ului www.bancadejoburi.ro, impunându-se în fața oricărui acord precedent dintre dumneavoastră și Banca de Joburi S.R.L. sau site-ul sau (inclusiv dar nu limitat la o versiune precedentă a Regulamentului). Puteți de asemenea fi supuși unei alte versiuni a Regulamentului care se poate aplica atunci când folosiți alte servicii ale Banca de Joburi sau ale partenerilor săi, conținut al oricărei terțe părți, sau software a oricărui terț. Regulamentul și relațiile dintre utilizatori și Societatea Banca de Joburi S.R.L. vor fi guvernate de legile aplicabile în Romania.