Salarizare și administrare personal

 
Suntem conștienți de faptul că administrarea personalului necesită timp, angajați pregătiți și costuri. Din acest motiv venim cu soluții pentru externalizarea acestor servicii.

Prin intermediul acestui serviciu veți avea următoarele avantaje:

 • veți reduce costurile aferente salarizării și administrării de personal
 • veți neutraliza riscurile erorilor în interpretarea legislației
 • veți avea siguranța confidențialității și securității datelor
 • veți eficientiza timpul, întrucât vă veți putea concentra eforturile asupra activităților specifice
 • veț avea acces la o echipă profesionistă, dedicată nevoilor dvs.

Serviciile de administrare a personalului presupun:

 • Înregistrarea documentelor legale;
 • Întocmirea contractelor individuale de muncă, a actelor adiționale, a deciziilor de încetare/ suspendare CIM și gestionarea acestora
 • Întocmirea organigramei, a fișelor de post, a regulamentului intern și a contractului colectiv de muncă la nivel de unitate
 • Întocmirea adeverințelor de vechime și adeverințe de stagiu pentru somaj sau alte adeverințe asemănătoare
 • Managementul Revisal
 • Administrarea tichetelor de masă
 • Întocmirea de adeverințe și documente de personal - întocmire adeverințe de venit, bancă, funcție, medic, spital, stagiu de cotizare, gradiniță și alte adeverințe asemanatoare
 • Implementarea modificarilor apărute în legislația muncii
 • Consultanță în elaborarea criteriilor de evaluare a performanței angajaților
 • Verificarea dosarelor de personal și a corectitudinii documentelor care au legatură cu raporturile de muncă
 • Generarea unui raport cu privire la situația constatată
 • Propunerea unui plan de măsuri pentru remedierea deficiențelor
 • Consultanță privind încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă
 • Consultanță privind clauzele specifice cuprinse în contractul de muncă

Serviciile de salarizare presupun:

 • Verificarea și prelucrarea pontajelor lunare și a tuturor datelor necesare calcului salarial
 • Verificarea certificatelor de concediu medical
 • Calcul salarial și generarea documentelor livrate: statul de plată, fluturași de salarii, nota contabilă
 • Evidența concediilor de odihnă
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor lunare către autoritățile locale
 • Calculul taxelor și al contribuțiilor
 • Întocmirea de rapoarte specifice
 • Consultanță în problemele de salarizare
 • Externalizarea payroll

Doresc adminstrare personal