Investitia necesara

 


1. Investiția inițială:
 

A. Tariful de intrare in rețeaua de franciză
 - se achită o singură dată
- Francizat simplu: 15.000 EUR + TVA/ unitate deschisă.
  • - Francizat cu calitate de Area Developer (exclusivitate teritorială): Pentru fiecare judeţ unde doreste să obţină exclusivitate, Francizatul plăteşte un cost de intrare în reţea de 30.000 EUR + TVA, cu condiţia deschiderii a minim 2 unităţi/ judet într-un interval de timp de maxim 18 luni.
  •  
B. Pregatirea pentru demararea afacerii:

Între 10.000 și 20.000 EUR - investiția inițială cu aranjarea sediului, branduirea acestuia conform specificațiilor Francizorului, achiziționarea bazei materiale (birouri, calculatoare, copiatoare, etc.) si cheltuielile cu angajarea personalului și alte cheltuieli specifice.

2. Tarifele si comisioanele lunare: 

A. Taxă redevenţă:
Pentru proiectele de recrutare pe care Francizorul le pune la dispoziţia Francizatului: 3% din încasări. Suma redevenţei datorate pentru fiecare lună nu va fi mai mică de 250 EUR + TVA pentru primele 3 luni de activitate, de 300 EUR + TVA pentru urmatoarele 9 luni de activitate şi de 400 EUR + TVA după primele 12 luni de activitate.

B. Licenţă folosire software de recrutare integrat cu platformă web inclusă şi asigurare mentenanţă site: 100 EUR + TVA/ lună/ unitate deschisă.

C. Contribuţia la fondul de publicitate: 2% din cifra de afaceri, dar nu mai puţin de 100 EUR + TVA/ lună/ unitate deschisă.

D. Comision administrare proiecte de recrutare: este comisionul perceput de Francizor şi aplicat ca un procent din sumele încasate de Francizat în baza proiectelor de recrutare puse la dispoziţie şi administrate de Francizor. În funcţie de complexitatea proiectului de recrutare acest procent este diferit de la caz la caz.

Durata contractului de franciză: 3 ani, cu posibilitate de reînnoire automată, fără perceperea de tarife suplimentare.
 
 


Pentru a a afla mai multe informații despre Franciza Banca de Joburi vă rugăm completați acest  și veți fi contactat în cel mai scurt timp posibil. 

Vă dorim succes!