Manager Financiar / Analist Financiar

Manager / Analist Financiar

Candidatul ideal
- studii superioare în contabilitate / finațe / gestiune
- experiență de minim 2-4 ani pe o poziție similară
- studii de management, economice, juridice, psihologice sau sociale prezintă avantaj
- abilități excelente de leadership, managementul resurselor umane, administrație, pdihologie, educație și training  
- cunoașterea limbii engleze la nivel avansat (cunoașterea altei limbi străine reprezintă un avantaj: ex. germană, franceză, spaniolă etc.)
- gândire analitică și practică
- abilități foarte bune de organizare (gestionarea timpului și fixarea prioritățiilor)
- abilități de operare PC (Microsoft Office, email etc)
- capacitate de observaţie şi analiză comportamentală
- capacitatea de a urmări și soluționa mai multe sarcini în paralel
- persoană analitică, cu vedere de ansamblu asupra proceselor unei companii
- cunoaște proceduri și politici contabile
- persoană informată la zi cu modificările legislative din domeniu
- persoană dinamica, proactica, asertiva, cu bune abilitati de comunicare
- persoană cu încredere în sine, rezistentă la stres

Descrierea jobului
- Eaborează politicile și strategiile financiar-contabile ale firmei pentru creșterea eficienței economice în condițiile respectării legislației în vigoare
- Planifică, conduce şi coordonează activităţile de management financiar-contabile ale organizaţiei pentru a maximiza utilizarea strategică a resurselor financiar-contabile
- Analizează informațiile financiare semnificative
- Gestionează resursele financiare necesare atingerii obiectivelor și propune variante pentru optimizarea financiară
- Elaborează și propune spre aprobare măsurile de îmbunătățire a activității economico-financiară a companiei
- Supervizează și supraveghează activitățile contabile și economice
- Elaboreză și asigură implementarea politicilor și strategiilor economice
- Asigură elaborarea de studii și analize cu privire la profitabilitatea activităților, eficientizarea utilizarea capitalului de lucru, evoluția acumulărilor bănești, a structurii cheltuielilor materiale și a indicatorilor economico-financiari
- Organizează analiza lunară a necesarului de lichidități și dispune măsuri în vederea accelerării vitezei de rotație a activelor circulante
- Se preocupă de organizarea și asigură reflectarea realizărilor și rezultatelor economice pe baza întocmirii situațiilor financiare
- Își asumă responsabilitatea privind corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează informațiile din domeniul său de activitate
- Monitorizează și măsoară rezultatele obtinuțe și stabilește măsuri corective
- Raportează indicatorii de performanță
- Propune alocarea bugetului pentru departamentul pe care îl conduce
- Înțelegerea și însușirea serviciilor din portofoliul companiei
- Însușirea procedurilor de lucru generale și a celor specifice departamentului financiar

Beneficii oferite
- Training de specializare
- Pachet salarial motivant care reflectă performanța
- Posibilități reale de promovare în carieră
- Mediu de lucru plăcut și motivant alături de o echipă energică și creativă

Aplica la postul de Manager / Analist Financiar