Regulament concurs - Black Friday 2016


Regulament promotie
„Super-Reducerile Banca de Joburi”

Prezentul regulament a fost elaborat din necesitatea definirii unor reguli de buna practica in relatiile ce intervin intre partile participante in cadrul promotiei „Super-Reducerile Banca de Joburi”. Descrierea promotiei poate fi citita aici.


I. Organizatorul promotiei
S.C. Banca de Joburi S.R.L., denumita in continuare Organizatorul, cu puncte de lucru pe Strada Vulturului nr. 4B si B-dul Zizinului, nr. 36-38, Brasov – Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J/08//1240/2001, avand codul unic de inregistrare RO14322278, telefon 0376 444 555, e-mail [email protected] organizeaza promotia „Super-Reducerile Banca de Joburi”


II. Scopul promotiei
Aceasta promotie se desfasoara in conditiile legii si are rolul de a stimula accesul publicului la locurile de munca in tara si strainatate fara nici un fel de discriminare (etnie, religie, sex, varsta) si pentru a creste nivelul de informare fata de optiunile in cariera pe care le are la dispozitie publicul.


III. Descrierea promotiei
Organizatorul provoaca publicul larg sa exploreze si sa beneficieze de serviciile oferite prin portofoliul sau de locuri de munca in tara si strainatate. In acelasi timp Organizatorul pune la bataie urmatoarele premii:

In perioada 14-18.11.2016
Un numar nelimitat de vouchere nominale pentru reducere 40% din valoarea biletului de transport international

In data de 21-25.11.2016
Un numar nelimitat de vouchere nominale pentru reducere 30% din valoarea biletului de transport international

Detalii complete despre premiile oferite in Capitolul VII. Premii si modalitatea de acordare


IV. Conditii de participare

a) La promotia „Super-Reducerile Banca de Joburi” poate participa orice persoana de peste 18 ani.
b) Conditia de inregistrare pentru promotie este semnarea unui contract de mediere cu Organizatorul in perioada 14-25 Noiembrie 2016, pentru a beneficia astfel de reducerea aferenta fiecarei zile promotionale.

Persoanele care au efectuat inscrierea se califica automat pentru voucherul de reducere la transportul international.


V. Durata si modul de desfasurare
Promotia se va desfasura, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, dupa cum urmeaza:

A. Perioada 14-25.11.2016
- Doritorii pot contacta Organizatorul telefonic, prin e-mail sau prin pagina oficiala de Facebook
- Doritorii pot semna contracte de mediere cu Organizatorul
- Persoanele care au parcurs pasul anterior vor primi din partea Organizatorului un voucher cu reducerea aferenta zilei in care au efectuat semnarea contractului de mediere

B. Perioada 14.11.2016 – 31.12.2016

- Candidatii care semnat contracte de medire semneaza mai departe contracte cu o companie din strainatate, mediate de catre Organizator
- In momentul semnarii contractului cu compania din strainatate si achitarii biletului de transport international, candidatii care au participat la promotie isi pot folosi voucherul de primit, cu reducerea aferenta.
- Candidatii dau curs plecarii in strainatate la noile locuri de munca

Toti participantii trebuie sa indeplineasca conditiile de participare la promotie, sa respecte criteriile de selectie, termenii si conditiile de la inscriere. Orice incercare de frauda este sanctionata cu eliminarea din promotie.


VI. Conditii generale de participare si incompatibilitati
- Aceasta promotie se adreseaza oricarui cetatean, indiferent de ocupatie, statut social, sex sau nationalitate, care a implinit varsta de 18 ani pana la data participarii la promotie, inclusiv.
- Nu pot participa la Promotie angajatii Organizatorului, precum si sotul/ sotia si rudele de gradul I ale acestora.
- Nu pot participa la promotie Reprezentantii in teritoriu ai Organizatorului (Birourile Locale/ Francizatii).


VII. Premii si modalitatea de acordare
In cadrul promotiei sunt oferite 2 premii:

1. In perioada 14-18.11.2016

Un numar nelimitat de vouchere nominale pentru reducere 40% din valoarea biletului de transport international

2. In perioada 21-25.11.2016
Un numar nelimitat de vouchere nominale pentru reducere 30% din valoarea biletului de transport international

Organizatorul nu impune nicio limita in privinta numarului de persoane care se pot inscrie la promotie si implicit bucura de voucherele de reducere puse in joc.

Voucherele sus-mentionate nu sunt cumulative, nu implica rest sau compensatie pentru sumele neutilizate. Voucherele sunt nominale si nu pot fi transmise unor terte persoane.

Voucherele pot fi folosite doar in relatie cu Organizatorul in momentul organizarii transportului international. Candidatii nu pot folosi voucherele la terti furnizori de servicii transport international si nici nu pot incerca vanzarea acestora, preschimbarea lor in contravaloarea lor in bani sau alte metode de valorificare.

Voucherele pot fi folosite o singura data, in perioada 14.11.2016 – 31.12.2016. In cazul in care posesorul voucherului nu da curs plecarii in perioada indicata, acesta isi pierde valabilitatea.

Voucherele vor fi valide daca sunt indeplinite urmatoarele conditii cumulative:
- Participantul la promotie sa nu fie declarat descalificat ca urmare a nerespectarii acestui Regulament
- Sa fie identitate intre persoana participantului si datele furnizate la inscrierea in promotie
- Pentru ridicarea voucherului participantul trebuie sa se prezinte cu actul de identitate in original la sediul Organizatorului. O alta locatie decat cea indicata nu este acceptata de catre Organizator.
- Participantul sa semneze cu Organizatorul un contract de mediere in vederea obtinerii unui loc de munca in strainatate
- Participantul da curs plecarii in strainatate in perioada 14.11.2016 – 31.12.2016.

In cazul in care participantul nu prezinta actul de identitate in original sau daca datele cuprinse in acesta nu coincid cu cele ale persoanei care se prezinta sa efectueze inscrierea si sa ridice voucherul, Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza acordarea acestuia.

Participantii interesati sunt invitati sa consulte oferta Organizatorului de locuri de munca.


VIII. Sprijin si instruire
Organizatorul va asigura sprijin telefonic si online participantilor, ori de cate ori este nevoie, in vederea respectarii regulamentului si maximizarii sanselor in cadrul promotiei.


IX. Taxe si impozite
Organizatorul este raspunzator de plata tuturor taxelor sau a altor obligatii financiare legate de Premiul oferit, pana la transferul dreptului de proprietate asupra acestuia.


X. Prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal
Organizatorul are obligatia de a asigura securitatea si confidentialitatea datelor furnizate de catre participanti si sa previna accesul neautorizat la informatie in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 607/2001.

In acelasi timp, participantii isi dau acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, insa numai in vederea atingerii scopului prevazut in prezentul regulament.


XI. Codul de etica si bune practici
- Nu sunt premise apelative cu caracter sovin, misogin sau nerespectuos, precum si orice alte apelative cu caracter discriminatoriu
- Comunicarea verbala, telefonica sau electronica trebuie sa fie respectuasa, mesajele considerate imorale, ofensatoare, injurioase, denigratoare, sovine, discriminatorii de orice fel, nu sunt tolerate
- Administratorii Organizatorului au dreptul de a exclude membri sau de a pune restrictii pe profilul de Facebook daca se constata abateri de la respectarea normelor de conduita enuntate


XII. Modificari
Organizatorul poate actualiza periodic prevederile prezentului Regulament si procedurile de operare, in acest sens va comunica imediat publicului versiunile actualizate care vor intra imediat in vigoare, participantii fiind obligati sa le respecte. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/ sau schimba regulamentul, in acele situatii in care a intervenit modificarea legislatiei.

Organizatorul va informa publicul fara intarziere despre orice modificari survenite, legate de:
- Regulamentul promotiei
- Perioada desfasurarii promotiei
- Canalul de anuntare al castigatorului
- Adresa si/ sau datele de contact ale Organizatorului


XIII. Dispozitii finale

Participarea la promotie implica acordul si obligatia de a respecta termenii si conditiile incluse in acest document.

Orice contestatie privitoare la modul de desfasurarea a promotiei sau cu privire la calitatea de castigator al celui desemnat nu este admisa, intrucat procedura de postare implica ca participantii sa foloseasca conturile lor personale din reteaua sociala Facebook, iar Organizatorul nu dispune de dezvoltarile necesare (hardware, software) in vederea identificarii tuturor situatiilor posibile de recunoastere a userilor.

Participantul este unic responsabil pentru orice consecinte care decurg urmare participarii la aceasta promotie.

Totodata participarea la acest promotie implica obligativitatea respectarii prezentului Regulament.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice ar putea determina imposibilitatea participarii la promotie sau ar impiedica buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament, urmare a unor restrictii de natura tehnica sau a altor limitari specifice (ex: incarcarea retelei, iesirea din aria de acoperire s.a.).

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/ sau schimba regulamentul, dar nu inainte de a anunta public participantii in caz de schimbare a legislatiei.

Intreruperea promotiei nu poate avea loc, cu exceptia situatiilor de forta majora, asa cum sunt ele definite de lege.

Orice litigii se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contrar, acest regulament, cu termenii si conditiile incluse este guvernat de legile Romaniei si poate fi supus numai jurisdictiei instantelor judecatoresti competente din Romania.

In nicio situatie, Organziatorul nu va fi raspunzator pentru niciun prejudiciu suferit urmare a unor restrictii de orice natura.

Prin luarea la cunostinta a acestui Regulament, participantii accepta toata responsabilitatea si raspunderea ce decurge din acesta.