Conditii de aderareSediul propus să fie situat într-o localitate cu peste 70.000 locuitori, într-o zonă cunoscută, cu acces usor, recomandabil într-o clădire de birouri sau într-o zonă cu aglomeraţie urbană

 
Să pornească activitatea cu minim 5 persoane angajate, toate cu cunostințe avansate    de    limba engleză, din care:
1 Secretară
2 Consultanți recrutare
1 Coordonator recrutare
1 Specialist marketing

    Să asigure păstrarea confidenţialităţii informaţiilor/ materialelor primite de la Francizor, inclusiv prin adăugarea clauzelor de neconcurenţă şi confidenţialitate in contractele cu proprii angajaţi
 
Obligaţia ca antreprenorul să nu mai deţină calitatea de acţionar sau administrator într-o   altă companie cu acelasi domeniu de activitate
 
Să deţină următoarea capacitate materială:
- Spaţiu de minim 40-60 mp, împărţit în minim 3-4 camere (sală de recepţie/asteptare, sală de interviuri, sală de efectuare a înscrierilor candidaţilor, camera dep. marketing), dotat corespunzător cu minim următoarele echipamente: centrală telefonică cu functionalitati de call-center, cu minim 3 linii externe, fax, internet cu IP fix, PC-uri cu licente Windows si Office pentru toti angajaţii, copiator cu funcţie de imprimare în reţea, scanner

- Reclamă luminoasă (în cazul în care spaţiul nu este situat într-o clădire de birouri